Woordenlijst

r

Er staan 76 woorden in de woordenlijst

rechtsbijstand wanneer je inkomsten onder de bepaalde grens liggen, kan je vrijgesteld worden van het betalen van gerechtskosten of andere kosten van een procedure. Die worden dan door de Staat betaald. Voor je de procedure opstart moet je aan de rechter vragen of hij de rechtsbijstand toekent, ook al heb je een pro Deo-advocaat
rechtsplegingvergoeding vergoeding van de advocatenkosten voor de winnende partij, te betalen door de verliezende partij.
referentieadres Een administratief adres voor mensen die geen woonplaats in België hebben. Het adres is enkel om administratief in orde te zijn, je woont er niet echt. Het is mogelijk bij het OCMW of bij een privépersoon.
regels van behoorlijk bestuur Regels die de overheid moet respecteren bij elke beslissing en die ervoor moeten zorgen dat de overheid zijn burgers goed bestuurt.
reserve gedeelte van je erfenis dat je niet kan wegschenken. Sommige erfgenamen, zoals je kinderen, kan je niet onterven. Zij zijn 'reservataire erfgenamen' en hebben altijd recht op een gedeelte van de erfenis.
roerende goederen Goederen die kunnen verplaatst worden, zoals een auto, geld, meubels, ...
rolrechten de kosten die je aan de overheid moet betalen voor het voeren van een procedure. De rechter beslist op het einde van de procedure welke partij ze moet betalen