Een manier om een schuld gedwongen in te vorderen. Er kan beslag gelegd worden op je inkomsten of op je goederen. Je kan vanaf dan niet meer zelf beslissen wat er met je goederen of inkomsten gebeurt. Ze worden gebruikt om je schuld te betalen. Beslag leggen gebeurt altijd door een gerechtsdeurwaarder. Er kan bewarend (preventief om de goederen te behouden) of uitvoerend (om de goederen te verkopen) beslag gelegd worden.

Ga terug naar de woordenlijst

Gerelateerde vragen