Woordenlijst

g

Er staan 114 woorden in de woordenlijst

gelegaliseerde toestemming een ondertekende toestemming waarvan de handtekening door de gemeente is nagekeken en als echt is verklaard.
gerechtelijk arrondissement België is opgesplitst in 12 gerechtelijke arrondissementen. Per gerechtelijk arrondissement is er 1 rechtbank van eerste aanleg. Rechters, procureurs des Konings en gerechtsdeurwaarders zijn bevoegd binnen het gerechtelijk arrondissement waarvoor ze benoemd zijn.
gerechtsdeurwaarder Een openbare ambtenaar die benoemd is door de Koning. Hij zorgt voor de uitvoering van gerechtelijke beslissingen. Daarnaast zorgt hij ook voor dagvaardingen, officiële kennisgevingen, vaststellingen, ... Hij krijgt daarvoor de opdracht van één van de partijen (bijvoorbeeld de schuldeiser). Hij voert zijn taken uit binnen een bepaald gerechtelijk arrondissement.
gewaarborgd loon het loon dat je werkgever je tijdens de eerste periode dat je ziek bent verder uitbetaalt, alsof je aan het werk was. Daarna krijg je een uitkering van het ziekenfonds.
gezamenlijk verzoekschrift Een document waarmee je een procedure voor de rechtbank kan beginnen. Je stelt samen met de tegenpartij een verzoekschrift op. Elke partij licht zijn standpunt toe. Je kan het in elke procedure voor de rechtbank gebruiken.
goede huisvader een normaal vooruitziend en zorgvuldig persoon: iemand die de nadelen en risico's van een keuze probeert in te schatten en die vervolgens ook probeert te voorkomen.