Woordenlijst

s

Er staan 76 woorden in de woordenlijst

schijnerkenning De erkenning gebeurt enkel om een verblijfskaart te krijgen voor de vader, de moeder of voor het kind. Er is geen ouder-kind relatie.
solidaire schuld een schuld met meerdere schuldenaars waarbij één van hen door de schuldeiser gevraagd kan worden om het hele bedrag te betalen. De aangesproken schuldenaar moet het geheel betalen en kan het teveel betaalde daarna terugvragen aan de andere schuldenaars.
stafhouder plaatselijk hoofd van de Orde van Advocaten per balie van advocaten.
successierechten belastingen die moeten betaald worden op een ontvangen erfenis.
syntheseconclusie in een syntheseconclusie herneemt een partij in een proces al zijn/haar argumenten in 1 document