Woordenlijst

s

Er staan 114 woorden in de woordenlijst

Schengengebied gebied dat bestaat uit de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Liechtenstein, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden. Als je in 1 van die landen verblijft, mag je zonder visum van het ene naar het andere land reizen.
schenking een akkoord waarbij iemand een deel van zijn/haar vermogen geeft aan een andere persoon die de schenking aanvaard heeft.
schijnerkenning De erkenning van een kind gebeurt enkel om een verblijfskaart te krijgen voor de vader, de moeder of voor het kind. Er is geen ouder-kind relatie.
schijnhuwelijk Een huwelijk dat enkel bedoeld is om een verblijfskaart te krijgen voor één van de echtgenoten.
schijnrelatie Een relatie die enkel bedoeld is om een verblijfskaart te krijgen voor één van de partners. Het kan gaan om een geregistreerd partnerschap of een feitelijke relatie.
solidaire schuld een schuld met meerdere schuldenaars waarbij één van hen door de schuldeiser gevraagd kan worden om het hele bedrag te betalen. De aangesproken schuldenaar moet het geheel betalen en kan het teveel betaalde daarna terugvragen aan de andere schuldenaars.
staatloze een vreemdeling die door geen enkele staat als zijn/haar onderdaan wordt beschouwd. De familierechtbank beslist of iemand als staatloze wordt erkend.
stafhouder plaatselijk hoofd van de Orde van Advocaten per balie van advocaten.
statuten van een vereniging de basisregels van een vereniging. Er staat in wat het doel is van de vereniging, wanneer die is opgericht, wie de verantwoordelijken zijn, enz. De statuten zijn gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
successierechten Erfbelasting. De belasting die je betaalt op wat je via een erfenis krijgt.
syntheseconclusie in een syntheseconclusie herneemt een partij in een proces al zijn/haar argumenten in 1 document