zaak naar de rol

je wil een procedure voor de rechtbank voorlopig niet laten behandelen door de rechter. Het dossier wordt voorlopig on hold gezet.

zitting

een bijeenkomst van de partijen, de rechter en eventueel de procureur des Konings op de rechtbank. Elke partij verdedigt zijn standpunt voor de rechter

zorgwoning

een woning waarin een aparte kleine wooneenheid bestaat die bedoeld is voor maximum 2 personen. 1 van die personen is hulpbehoevend. De hulpbehoevende persoon heeft zijn of haar domicilie op het adres van de woning.