zaak naar de rol

je wil een procedure voor de rechtbank voorlopig niet laten behandelen door de rechter. Het dossier wordt voorlopig on hold gezet.

zitting

een bijeenkomst van de partijen, de rechter en eventueel de procureur des Konings op de rechtbank. Elke partij verdedigt zijn standpunt voor de rechter

zorgwoning

een woning waarin een aparte kleine wooneenheid bestaat die bedoeld is voor maximum 2 personen. 1 van die personen is hulpbehoevend. De hulpbehoevende persoon heeft zijn of haar domicilie op het adres van de woning.

zwarte lijst

De zwarte lijst is een lijst voor wanbetalers. Als je je lening of krediet niet op tijd of niet terugbetaalt, dan kom je op de zwarte lijst. Omdat je op die lijst staat, kan je geen nieuwe leningen of kredieten afsluiten. Die lijst is opgesteld door…