Penale boete

Een penale boete is een boete die je krijgt omdat je een misdrijf hebt gepleegd. Het is een boete die door de strafrechter is opgelegd.

persoon met een beperkte zelfredzaamheid

een persoon die niet of in beperkte mate in staat is om zelfstandig te leven en/of te beslissen. De beperkte zelfredzaamheid is het gevolg van een geestelijke en/of een lichamelijke beperking. Er zijn verschillende hulp- en beschermingsmaatregelen voor…

pleitzitting

de zitting waarop de partijen pleiten over de zaak. De pleitzitting heeft plaats na de conclusies van de partijen

procureur des Konings

Een magistraat die deel uitmaakt van het openbaar ministerie (of het parket). Hij moet het belang van de maatschappij vertegenwoordigen. Daarom speelt hij een belangrijke rol in burgerlijke zaken waar minderjarigen in betrokken zijn en in strafzaken.