handelingsbekwaam

je kan zelfstandig beslissen over je goederen en je persoon, bijvoorbeeld: een lening aangaan, beslissen waar je gaat wonen. Je wordt handelingsbekwaam op je 18de. Personen met een geestelijke of lichamelijke beperking kunnen door de rechter…

handelingsonbekwaam

Je kan niet zelfstandig beslissen over je goederen en je persoon. Je bent handelingsonbekwaam tot je 18de. Personen met een geestelijke of lichamelijke beperking kunnen door de rechter handelingsonbekwaam worden verklaard. De beslissingen van een…

homologeren

goedgekeurd worden door de rechtbank, zodat het afdwingbaar wordt.

Hoofdarts

Een synoniem is de geneesheer-diensthoofd. Die arts staat in voor de goede gang van zaken in zijn dienst.

huwelijksquotiënt

een berekening van de belastingen voor gehuwden en wettelijk samenwonenden waarbij één van beiden een zeer beperkt of geen inkomen heeft. Een gedeelte van het inkomen van de ene partner wordt als inkomen van de andere geteld. Omdat beide inkomens op die…