Woordenlijst

h

Er staan 114 woorden in de woordenlijst

handelingsbekwaam je kan zelfstandig beslissen over je goederen en je persoon, bijvoorbeeld: een lening aangaan, beslissen waar je gaat wonen. Je wordt handelingsbekwaam op je 18de. Personen met een geestelijke of lichamelijke beperking kunnen door de rechter handelingsonbekwaam worden verklaard.
handelingsonbekwaam Je kan niet zelfstandig beslissen over je goederen en je persoon. Je bent handelingsonbekwaam tot je 18de. Personen met een geestelijke of lichamelijke beperking kunnen door de rechter handelingsonbekwaam worden verklaard. De beslissingen van een handelingsonbekwame persoon zijn juridisch niet geldig. Bijvoorbeeld: een minderjarige kan geen geldige lening aangaan.
homologeren goedgekeurd worden door de rechtbank, zodat het afdwingbaar wordt.
huwelijksquotiënt een berekening van de belastingen voor gehuwden en wettelijk samenwonenden waarbij één van beiden een zeer beperkt of geen inkomen heeft. Een gedeelte van het inkomen van de ene partner wordt als inkomen van de andere geteld. Omdat beide inkomens op die manier in een lage belastingschaal zitten, wordt er in het totaal minder belastingen betaald.