Woordenlijst

h

Er staan 106 woorden in de woordenlijst

homologeren goedgekeurd worden door de rechtbank, zodat het afdwingbaar wordt.
huwelijksquotiënt een berekening van de belastingen voor gehuwden en wettelijk samenwonenden waarbij één van beiden een zeer beperkt of geen inkomen heeft. Een gedeelte van het inkomen van de ene partner wordt als inkomen van de andere geteld. Omdat beide inkomens op die manier in een lage belastingschaal zitten, wordt er in het totaal minder belastingen betaald.