laissez-passer

een document waarmee je zonder paspoort naar je land van herkomst kan reizen.

legalisatie

bij legalisatie plaatst de ambassade of het consulaat van België een sticker op een buitenlands document. Daardoor kan het document in België worden gebruikt. De legalisatie bevestigt dat het document door de bevoegde ambtenaar is opgesteld.