e-box

een elektronische brievenbus die je op je computer of op je smartphone kan installeren. Je ontvangt er officiële documenten van de overheid die voor jou bestemd zijn.

echtgenoot

de echtgenoot is de persoon, man of vrouw, met wie je bent gehuwd. Tussen de echtgenoten bestaan er bepaalde rechten en verplichtingen

eigenhandig testament

Een testament dat je volledig zelf met de hand schrijft. Het moet de datum bevatten en door jou ondertekend zijn. Je kan kiezen of je het zelf bijhoudt of laat registreren.

eiser

De partij die een procedure opstart bij de rechtbank en die iets vraagt van de tegenpartij (een som geld betalen, iets doen of iets niet doen).

enkel vakantiegeld

Tijdens je vakantiedagen betaalt je werkgever je je loon verder uit, alsof je was gaan werken.

euthanasie

Een arts beëindigt het leven van een patiënt die er uitdrukkelijk en herhaald om vraagt. De patiënt is ongeneeslijk zijn en lijdt ondraaglijk.