Woordenlijst

i

Er staan 76 woorden in de woordenlijst

in natura door middel van goederen of diensten, niet met geld.
in raadkamer wanneer de rechtbank een gesloten zitting houdt, zonder publiek.
ingebrekestelling schriftelijk bericht aan de tegenpartij met de vaststelling dat die zijn plichten niet nakomt en een verzoek om dat binnen een bepaalde termijn nog te doen.
inleidingszitting de eerste zitting van het proces voor de rechtbank. Vaak wordt er op de inleidingszitting nog niet gepleit over de zaak, maar maken de partijen praktische afspraken gemaakt over het verloop van het proces
instaatstelling de periode die de partijen bij een procedure voor de rechtbank nodig hebben om een zaak, die als is begonnen op de rechtbank, voor te bereiden om te pleiten.