ICAM

een coach die vreemdelingen begeleidt die illegaal verblijven. De coach bekijkt of het verblijf kan worden geregulariseerd. Kan dat niet, dan bereidt de coach de terugkeer voor. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. ICAM is de afkorting van:…

in natura

door middel van goederen of diensten, niet met geld.

in raadkamer

wanneer de rechtbank een gesloten zitting houdt, zonder publiek.

individuele rekening

een attest dat je krijgt van het sociaal secretariaat waarop staat hoeveel je gewerkt hebt gedurende een bepaalde periode.

ingebrekestelling

schriftelijk bericht aan de tegenpartij met de vaststelling dat die zijn plichten niet nakomt en een verzoek om dat binnen een bepaalde termijn nog te doen.

inleidingszitting

de eerste zitting van het proces voor de rechtbank. Vaak wordt er op de inleidingszitting nog niet gepleit over de zaak, maar maken de partijen praktische afspraken gemaakt over het verloop van het proces

instaatstelling

de periode die de partijen bij een procedure voor de rechtbank nodig hebben om een zaak, die als is begonnen op de rechtbank, voor te bereiden om te pleiten.