Woordenlijst

o

Er staan 76 woorden in de woordenlijst

onroerend goed Een goed dat niet verplaatst kan worden, zoals een stuk grond en alles wat vast met de grond verbonden is. Bijvoorbeeld een huis, een schuur of een garage.
onverdeeldheid wanneer verschillende personen een zelfde recht hebben (zoals een eigendomsrecht) in een bepaald goed, zonder dat ieders deel afzonderlijk kan aangewezen worden.
opzeggingstermijn de opzeggingstermijn is de periode tussen de opzegging van de overeenkomst en het effectieve einde van de overeenkomst.
overmacht Je spreekt van overmacht als je je verplichtingen onmogelijk kan nakomen door een gebeurtenis waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent.