onroerend goed

Een goed dat niet verplaatst kan worden, zoals een stuk grond en alles wat vast met de grond verbonden is. Bijvoorbeeld een huis, een schuur of een garage.

onroerende goederen

Goederen die niet verplaatst kunnen worden, zoals een stuk grond en alles wat vast met de grond verbonden is. Bijvoorbeeld een huis, een schuur of een garage.

ontvankelijk

de formele regels zijn gerespecteerd: het beroep of de aanvraag is binnen de termijn ingediend, de verplichte vermeldingen staan er in, de verplichte stukken zijn toegevoegd, enz.. Als het beroep of de aanvraag ontvankelijk is, wordt onderzocht of het…

onverdeeldheid

wanneer verschillende personen een zelfde recht hebben (zoals een eigendomsrecht) in een bepaald goed, zonder dat ieders deel afzonderlijk kan aangewezen worden.

opzeggingstermijn

de opzeggingstermijn is de periode tussen de opzegging van de overeenkomst en het effectieve einde van de overeenkomst.

opzeggingsvergoeding

een werkgever of een werknemer moet een opzeggingsvergoeding betalen als de werknemer niet werkt tijdens de opzeggingstermijn of als de regels rond het einde van de overeenkomst niet werden gerespecteerd.

ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag is het geheel aan beslissingen dat ouders kunnen en moeten nemen voor hun minderjarige kinderen, zoals de opvoeding, de woonplaats, medische behandelingen, religie, enz.

overmacht

Je spreekt van overmacht als je je verplichtingen onmogelijk kan nakomen door een gebeurtenis waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent.