Woordenlijst

o

Er staan 114 woorden in de woordenlijst

onroerend goed Een goed dat niet verplaatst kan worden, zoals een stuk grond en alles wat vast met de grond verbonden is. Bijvoorbeeld een huis, een schuur of een garage.
onverdeeldheid wanneer verschillende personen een zelfde recht hebben (zoals een eigendomsrecht) in een bepaald goed, zonder dat ieders deel afzonderlijk kan aangewezen worden.
opzeggingstermijn de opzeggingstermijn is de periode tussen de opzegging van de overeenkomst en het effectieve einde van de overeenkomst.
opzeggingsvergoeding een werkgever of een werknemer moet een opzeggingsvergoeding betalen als de werknemer niet werkt tijdens de opzeggingstermijn of als de regels rond het einde van de overeenkomst niet werden gerespecteerd.
ouderlijk gezag Ouderlijk gezag is het geheel aan beslissingen dat ouders kunnen en moeten nemen voor hun minderjarige kinderen, zoals de opvoeding, de woonplaats, medische behandelingen, religie, enz.
overmacht Je spreekt van overmacht als je je verplichtingen onmogelijk kan nakomen door een gebeurtenis waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent.