arbeidsgeneesheer

Een arts die de gezondheid en het welzijn van de werknemers in een bedrijf bewaakt. Zijn/haar taak is preventief. Daarnaast beslist de arbeidsgeneesheer over de mogelijkheid tot re-integratie van een zieke werknemer.


Gerelateerde vragen