mantelzorgverlof

verlof dat een werknemer kan opnemen om voor iemand te zorgen die zorg nodig heeft door zijn ziekte, hoge leeftijd, handicap. Het mantelzorgverlof wordt voltijds of deeltijds opgenomen. De werknemer krijgt een vergoeding van de RVA.

MediPrima

een online platform waarin een beslissing van het OCMW om dringende medische hulp toe te kennen vermeld staat.

Middelenverbintenis

Een middelenverbintenis houdt in dat een persoon zich inzet en er alles aan doet om het verwachte resultaat te bereiken. Het is geen garantie dat het resultaat bereikt wordt. Een ander woord voor een middelenverbintenis is een inspanningsverbintenis.

minnelijk aanzuiveringsplan

Een minnelijk aanzuiveringsplan is een plan over hoe je schulden afbetaald worden waarmee iedereen akkoord gaat. De schuldbemiddelaar onderhandelt met je schuldeisers om tot een minnelijk aanzuiveringsplan te komen. 

minnelijke invordering

Elke handeling die bedoeld is om je aan te zetten om je schuld te betalen omdat anders een procedure voor de rechtbank wordt opgestart. Bijvoorbeeld: een aangetekende brief van een incassobureau.

moederschapsverlof

Het moederschapsverlof is een soort verlof voor zwangere vrouwen of nieuwe moeders. Voor werknemers in loondienst duurt het moederschapsverlof in principe 15 weken, opgesplitst in een periode voor en na de bevalling.

Myria

een onafhankelijke openbare instelling die de migratie analyseert. Myria verdedigt de rechten van vreemdelingen en bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel.