Woordenlijst

m

Er staan 114 woorden in de woordenlijst

mantelzorgverlof verlof dat een werknemer kan opnemen om voor iemand te zorgen die zorg nodig heeft door zijn ziekte, hoge leeftijd, handicap. Het mantelzorgverlof wordt voltijds of deeltijds opgenomen. De werknemer krijgt een vergoeding van de RVA.
MediPrima een online platform waarin een beslissing van het OCMW om dringende medische hulp toe te kennen vermeld staat.
minnelijke invordering Elke handeling die bedoeld is om je aan te zetten om je schuld te betalen omdat anders een procedure voor de rechtbank wordt opgestart. Bijvoorbeeld: een aangetekende brief van een incassobureau.