gedeelte van je erfenis dat je niet kan wegschenken. Sommige erfgenamen, zoals je kinderen, kan je niet onterven. Zij zijn 'reservataire erfgenamen' en hebben altijd recht op een gedeelte van de erfenis.

Ga terug naar de woordenlijst