wanneer je inkomsten onder de bepaalde grens liggen, kan je vrijgesteld worden van het betalen van gerechtskosten of andere kosten van een procedure. Die worden dan door de Staat betaald. Voor je de procedure opstart moet je aan de rechter vragen of hij de rechtsbijstand toekent, ook al heb je een pro Deo-advocaat

Ga terug naar de woordenlijst