Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

een administratieve rechtbank waarbij je in beroep kan gaan tegen een beslissing rond je recht om als vreemdeling in België te verblijven.


Gerelateerde vragen