een coach die vreemdelingen begeleidt die illegaal verblijven. De coach bekijkt of het verblijf kan worden geregulariseerd. Kan dat niet, dan bereidt de coach de terugkeer voor. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. ICAM is de afkorting van: Individual Case Management.

Ga terug naar de woordenlijst