gerechtsdeurwaarder

Een openbare ambtenaar die benoemd is door de Koning. Hij zorgt voor de uitvoering van gerechtelijke beslissingen. Daarnaast zorgt hij ook voor dagvaardingen, officiële kennisgevingen, vaststellingen, ... Hij krijgt daarvoor de opdracht van één van de partijen (bijvoorbeeld de schuldeiser). Hij voert zijn taken uit binnen een bepaald gerechtelijk arrondissement.


Gerelateerde vragen