Internationale dag van de rechten van het kind: wat zijn de rechten van kinderen in het vreemdelingenrecht?

Gepubliceerd op 20 november 2021

Vreemdelingen

20 november is de internationale dag van de rechten van het kind. Op diezelfde dag 32 jaar geleden keurde België samen met 195 andere landen het Kinderrechtenverdrag goed.

 

De Belgische overheid moet sindsdien rekening houden met het belang van het kind telkens ze een regel oplegt of een beslissing neemt. Ook in het vreemdelingenrecht zijn er garanties ingebouwd om de rechten van kinderen te garanderen. Een overzicht. 

Volgens het Kinderrechtenverdrag moeten kinderen veilig kunnen opgroeien en alle kansen krijgen om zich te ontplooien. Ook kinderen zonder papieren of kinderen die betrokken zijn bij een verblijfsprocedure moeten dat kunnen. 

Om de rechten van kinderen te beschermen zijn er in de vreemdelingenwet een aantal garanties opgenomen: 

  • bij een aanvraag gezinshereniging moet de Dienst Vreemdelingenzaken rekening houden met het hoger belang van het kind; 
  • bij een aanvraag voor internationale bescherming (asiel) is het hoger belang van het kind een doorslaggevende overweging; 
  • bij een het nemen of het uitvoeren van een bevel om het grondgebied te verlaten moet de Dienst Vreemdelingenzaken rekening houden met het hoger belang van het kind en zijn/haar gezinsleven; 
  • enz. 

Het gaat daarbij niet enkel om het verblijfsrecht van het kind, het gaat om andere rechten van het kind die ermee verband houden, zoals:  

  • het recht om op te groeien met zijn ouders, broers en zussen
  • het recht om niet te worden opgesloten
  • enz. 

Als de Dienst Vreemdelingenzaken de rechten van het kind schendt, kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Ben je hulpverlener en op zoek naar meer info over de impact van het Kinderrechtenverdrag op het verblijfsrecht van kinderen en hun ouders in België? Schrijf je dan in voor onze vorming ‘Kind geboren in België: de verblijfsrechten’ van dinsdag 7 december 2021