Sinds 1 januari 2022 heeft de Vlaamse Overheid de voorwaarden voor het zorgbudget waaraan vreemdelingen moeten voldoen strenger gemaakt.
Op 20 juli 2023 heeft het Grondwettelijk Hof die strengere voorwaarden vernietigd.

Om recht te hebben op het Vlaams zorgbudget, moet je voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. 

 • Je woont in het Nederlandstalige gebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 
 • Je hebt een wettig verblijf op het moment van de aanvraag. 
 • Je bent aangesloten bij een Vlaamse zorgkas en je hebt je premies betaald. 
 • Als je een vreemdeling bent ouder dan 18 jaar, dan moet je 5 jaar ononderbroken in het Nederlandstalige gebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad verblijven.
  Je bent ingeschreven in het bevolkings- of het vreemdelingenregister.
   

Die laatste voorwaarde is sinds 1 januari 2022 vervangen door 2 strengere voorwaarden voor vreemdelingen ouder dan 18 jaar, namelijk:

 • je woont al 10 jaar in België, waarvan 5 jaar ononderbroken. 
 • je hebt een inburgeringstraject gevolgd, als je jonger bent dan 65 jaar.
  Dat was niet nodig voor ouderen ouder dan 65 jaar.

 

Op 20 juli 2023 heeft het Grondwettelijk Hof die 2 strengere voorwaarden vernietigd. Dat wil zeggen dat je nu niet meer moet voldoen aan die 2 voorwaarden. 

Je kan nu terug recht hebben op een zorgbudget als je:

 • in het Nederlandstalige gebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad woont; 
 • een wettig verblijf hebt op het moment van de aanvraag; 
 • bent aangesloten bij een Vlaamse zorgkas en je premies hebt betaald;
 • als vreemdeling ouder dan 18 jaar al 5 jaar ononderbroken in het Nederlandstalige gebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad verblijft of je bent 5 jaar ononderbroken sociaal verzekerd in een lidstaat van de Europese Unie

De 2 strengere voorwaarden zijn terug hersteld naar de oorspronkelijke voorwaarde. 

 

Naast de algemene voorwaarden gelden er ook nog specifieke voorwaarden
Meer info vind je op de website van Vlaanderen

Wil je op de hoogte blijven van onze juridische nieuwtjes? 
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief!
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant