Welke documenten je nodig hebt, hangt af van je nationaliteit, je verblijfsstatus en het land waarheen je reist. Bijvoorbeeld:

  • een elektronische verblijfskaart voor vreemdelingen volstaat niet om op reis te gaan naar het buitenland en daarna ook weer terug te komen;

  • met een Attest van Immatriculatie geraak je bij je terugkeer naar België niet voorbij de grens;

  • enzovoort. 

Een overzicht vind je hieronder. 

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant