Studenten die naar België willen komen om te studeren moeten voldoende inkomsten hebben om te voorkomen dat ze ten laste komen van de Belgische sociale zekerheid. Om welk bedrag gaat het en welk soort inkomsten komen in aanmerking?   

Het bedrag waarover de buitenlandse student moet beschikken, hangt af van de nationaliteit van de student die naar België komt:

 • een student van buiten de Europese Unie

  Voor het academiejaar 2022-2023 moet de student over 730 euro per maand beschikken. Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd.

  Welke inkomsten komen in aanmerking?

  • De inkomsten kunnen afkomstig zijn van een beurs of lening van een internationale of nationale overheid, bijvoorbeeld van een gewest of een instelling van hoger onderwijs.
  • Een natuurlijke persoon kan zich borg stellen voor de studiekosten, de gezondheidszorgen, het verblijf en de eventuele repatriëring van de student.

   De borg moet stabiele en regelmatige inkomsten hebben.
   Voor het academiejaar 2022-2023 moeten de inkomsten van de borg 2575,48 euro netto bedragen:

   • 1.845,48 euro voor hemzelf en zijn gezin (120% van het leefloon)
    +
   • 730 euro voor de student
     
  • Ook andere inkomsten komen in aanmerking, zoals werk, een toelage, enz.
    
 • de student is een Unieburger of een onderdaan uit IJsland, Noorwegen of Liechtenstein

  De inkomsten van de student moeten voldoende zijn om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf in België ten laste valt van de Belgische sociale zekerheid. Het bedrag moet op zijn minst gelijk zijn aan het bedrag van het leefloon.

  Je vindt het bedrag van het leefloon in de fiche: Wat is het bedrag van het leefloon per categorie?

Zoals bij de studenten van buiten de Europese Unie kunnen de inkomsten afkomstig zijn uit bijvoorbeeld: een studiebeurs, werk, financiering door de ouders.

De regels om aan te tonen dat de student voldoende inkomsten heeft zijn soepeler. Een verklaring van de student dat hij voldoende inkomsten heeft om te voorkomen dat hij ten laste gaat vallen van het OCMW.

Opgelet!

 • De cijfers gelden enkel voor studenten die ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling diedoor de Vlaamse of Franstalige gemeenschap erkend of georganiseerd is .
 • De cijfers gelden enkel voor studenten die nog geen verblijfskaart hebben in België.
   

Je vindt meer info:

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant