Om Belg te worden moet je in de meeste situaties aantonen dat je Nederlands, Frans of Duits kent, zowel mondeling  als schriftelijk. Het Grondwettelijk Hof vindt dat analfabete mensen daardoor worden gediscrimineerd en dat de wet moet worden aangepast.

Om Belg te worden moet je Nederlands, Frans of Duits kennen. Je moet die talen zowel kunnen spreken  als schrijven. Dat is een probleem voor analfabete mensen. Zij kunnen daardoor vaak geen Belg worden.

In Vlaanderen is er geen opleiding voor analfabete mensen om het vereiste schriftelijke niveau te behalen om Belg te worden.
Het Grondwettelijk Hof vindt dat hun gebrek aan schriftelijke kennis van het Nederlands, Frans of Duits dan ook niet te wijten is aan hun onwil om zich te integreren of aan een gebrek aan inspanningen.

Het Grondwettelijk Hof vindt dat er in de wet een uitzondering moet komen voor analfabete mensen om het Nederlands, Frans of Duits  te kunnen schrijven.

In afwachting van de aanpassing van de wet kunnen analfabete mensen de Belgische nationaliteit aanvragen als zij:

  • het Nederlands, Frans of Duits voldoende spreken;
    en
  • daarnaast aantonen dat ze inspanningen hebben gedaanom te leren schrijven, bijvoorbeeld met:
    • een attest van Ligo, het centrum voor basiseducatie, dat ze een alfabetiseringscursus hebben gevolgd;
    • een inburgeringsattest waarin staat dat ze schriftelijk zelfredzaam zijn.

Daarnaast moeten de analfabete mensen ook aantonen dat ze aan de andere voorwaarden voldoen om Belg te worden, bijvoorbeeld voldoende dagen hebben gewerkt.

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant