Geplande vormingen

Vragen en rechten bij een levenseinde

Familie

Meer lezen

1/2 dag vorming

Fysieke opleiding. Afhankelijk van de coronacijfers, kunnen we de opleiding omzetten naar een webinar. We verwittigen de deelnemers op tijd.

Duur: van 9.15 tot 12.30 uur

Prijs: 90 euro

Doel van de vorming:

 • Inzicht krijgen in de rechten van de patiënt
 • Leren hoe je zorgt dat je wensen rond je patiëntenrechten en je levenseinde worden gerespecteerd. 
 • Weten waar je informatie vindt rond patiëntenrechten en levenseinde. 
 • Patiënten, cliënten en hun familieleden met vragen rond levenseinde kunnen doorverwijzen naar de juiste diensten. 

Vragen die aan bod komen:

 • Hoe duid je een ‘vertegenwoordiger voor je patiëntenrechten’ aan? 
 • Wie beslist over de zorgen aan een patiënt die geestesziek is? 
 • Waar en hoe dien je een klacht in als je als patiënt niet tevreden bent?  
 • Kan je op voorhand euthanasie vragen? 

 • Wat is een negatieve wilsbeschikking? 

Lesgevers:

 • Erica Van Dijk, Juriste bij Helder Recht Legal Info;
 • Federale ombudspersoon 'Rechten van de patiënt'.

 

Mundo Antwerpen
Turnhoutsebaan 139 A
2140 Borgerhout
Inschrijven

Hoe werk je met de Helder Recht database?

Justitie

Meer lezen

1 uur vorming

Opgelet: deze vorming is gratis en staat enkel open voor abonnees.

Doel van de vorming: 

 • Informatie leren terugvinden in de databank;
 • De verschillende tools op de website kunnen gebruiken; 
 • Begrijpen hoe de databank werkt.

Vragen die aan bod komen:

 • Hoe gebruik je de zoekfunctie op de website? 
 • Kan je een fiche downloaden en afdrukken om mee te geven aan je cliënt? 
 • Hoe moet je een fiche verzenden via e-mail? 
 • Zijn er modelbrieven? 
 • Hoe weet je of een fiche up-to-date is? 
 • Wie is Lexie en wat kan ze voor je doen? 
 • Waar vind je de tabellen en schema’s die je tijdens een vorming gezien hebt? 

Lesgever: Eva Lewyllie, juriste bij Helder Recht Legal Info

14 u tot 15 u
gratis
webinar -
Inschrijven

Kind geboren in België: de verblijfsrechten

Vreemdelingen

Meer lezen

1/2 dag vorming

Prijs: 90 euro

Doel van de vorming:

 • Inzien in welke situaties de geboorte van een kindje invloed heeft op de verblijfssituatie van de andere leden van het gezin. 
 • Begrijpen in welke situaties gezinshereniging met een kind kan worden gevraagd. 
 • Leren hoe je een afstammingsband bewijst. 
 • Inzien hoe de nationaliteit van een kind wordt bepaald; 
 • Praktische info leren opzoeken rond een aanvraag gezinshereniging; 
 • Nuttige websites rond gezinshereniging leren kennen. 

Vragen die aan bod komen:

 • Heeft de geboorte van een kind in België een impact op de verblijfstoestand van de andere gezinsleden?  
 • Is een kind dat in België wordt geboren automatisch Belg? 
 • Welke documenten heb je nodig voor gezinshereniging?  
 • Kan de gemeente weigeren dat een vader zijn kind erkent?   
 • Wat is het verschil tussen gezinshereniging en humanitaire regularisatie? 

Lesgevers: Erica Van Dijk, Juriste bij Helder Recht Legal Info en Lies Peeters, advocaat

 

 

van 9u30 tot 12u30
webinar
- -
Inschrijven

Ooit gekocht, nooit betaald? Verjaring en minnelijke invordering van consumentenschulden.

Geld

Meer lezen

1/2 dag vorming

Webinar

Duur: van 9.15 tot 12.30 uur

Prijs: 90 euro

Doel van de vorming:

 • Weten wat een consumentenschuld is. 
 • De basisconcepten van verjaring van schulden kennen. 
 • Herkennen wanneer het om een minnelijke invordering van een schuld gaat (vs. Gerechtelijke invordering. 
 • De rechten binnen de minnelijke invordering kennen. 

Vragen die aan bod komen:

 • Wat moet je doen als je een afrekening van een gerechtsdeurwaarder krijgt? 
 • Welke kosten mag de schuldeiser aanrekenen? 
 • Wat kan je doen om een dagvaarding te vermijden? 
 • Mag een gerechtsdeurwaarder je verplichten om een schuldbekentenis te tekenen?  
 • Hoe weet je of je schuld verjaard is? 
 • Hoe moet je de verjaring inroepen tegen je schuldeiser?  
 • Kan je je geld terugkrijgen je een verjaarde schuld betaalt? 

Lesgevers:

Eva Lewyllie, juriste bij Helder Recht Legal Info

Britt De Backer: kandidaat-gerechtsdeurwaarder
 

Webinar
online
- -
Inschrijven