Geplande vormingen

Het bewind en andere beschermingsmaatregelen

Famiilie

Meer lezen

Volledige dag

140 euro

Doel:

  • Zicht krijgen op de gevolgen van een plaatsing onder bewind;
  • De rol en de taak van een bewindvoerder over de persoon/over de goederen begrijpen;
  • Weten hoe je een procedure opstart om een bewindvoerder aan te stellen;
  • Een vonnis van een plaatsing onder bewind begrijpen.

De vorming geeft antwoorden op vragen als:

  • Waar en hoe kan je vragen om iemand onder bewind te plaatsen?
  • Wat is het verschil tussen bewind, collectieve schuldenregeling en budgetbeheer?
  • Wat is de rol van de vertrouwenspersoon?
  • Wat kan je doen als je geen omstandige geneeskundige verklaring vastkrijgt?
  • Wat kan je doen als het contact met je bewindvoerder slecht loopt?

Praktische informatie

Steven Gibens, plaatsvervangend vrederechter 5e kanton Antwerpen
& Sarah Debecker, jurist-lesgever van Helder Recht

Mundo-A
Turnhoutsebaan 139a
2140 Borgerhout, Antwerpen, Belgium
Inschrijven