Geplande vormingen

Onderhoudsplicht en OCMW

Sociale bescherming

Meer lezen

Volledige dag

Doel:

 • Zicht krijgen op wie een onderhoudsplicht heeft en wie niet.
 • Een beeld krijgen van hoe ver die onderhoudsplicht strekt.
 • Begrijpen wanneer je hulp van het OCMW kan krijgen.
 • Weten wanneer het OCMW de hulp die je gekregen hebt kan terugvragen van een onderhoudsplichtige.

De vorming geeft antwoorden op vragen als:

 • Moet je onderhoudsgeld aan je ex betalen na je scheiding?
 • Tot wanneer moet je een onderhoudsbijdrage voor je kinderen betalen?
 • Moet je bijspringen in de medische kosten van je zus?
 • Kan het OCMW je verplichten om eerst onderhoudsgeld aan je ouders te vragen?
 • Hoe berekent het OCMW hoeveel je moet terugbetalen voor de rusthuiskosten van je ouders?

1 praktijk-specialist
& Erica Van Dijk, jurist-lesgever van Helder Recht

Mundo-A
Turnhoutsebaan 139a
2140 Borgerhout, Antwerpen, Belgium
Inschrijven

Samenwonen als koppel: de juridische gevolgen

Wonen

Meer lezen

Volledige dag

Doel:

 • De gevolgen kennen van de keuze tussen feitelijk samenwonend, wettelijk samenwonend of gehuwd.
 • Kunnen uitleggen wat er met de woning gebeurt als een koppel uit mekaar gaat.
 • Weten wat het nieuwe huurdecreet zegt over huren als koppel.
 • Begrijpen wat bedoeld wordt met ‘de bescherming van de gezinswoning’.

 

De vorming geeft antwoorden op vragen als:

 • Moet je een huurcontract als koppel altijd met 2 tekenen?
 • Kan je echtgeno(o)t(e) je vragen om te vertrekken?
 • Welke rechten heb je als je gewoon samenwoont zonder iets te regelen?
 • Hoe koop je samen met je partner een woning aan?
 • Kan de verhuurder je vragen om te vertrekken na je scheiding?

Mieke Louwette, juriste bij CAW Oost-Brabant en zelfstandig familiaal bemiddelaar
& Sarah Debecker, jurist-lesgever van Helder Recht

Mundo-A
Turnhoutsebaan 139a
2140 Borgerhout, Antwerpen, Belgium
Inschrijven

Het wettelijk kader van het beroepsgeheim XL (uitbreiding met eigen casussen)

Werk

Meer lezen

Volledige dag

Doel:

 • het juridisch kader van het beroepsgeheim uiteenzetten; 
 • de situaties verduidelijken waarin het beroepsgeheim wordt opgeheven; 
 • alternatieve oplossingen aanreiken voor de opheffing van het beroepsgeheim; 
 • de voorwaarden verduidelijken voor overleg (gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim); 
 • de impact bekijken van het beroepsgeheim op het werk als hulpverlener;
 • de casussen van de deelnemers analyseren en een juridische redenering opbouwen.

 

De vorming geeft antwoorden op vragen als: 

 • Wat is het verschil met een discretieplicht?
 • Wanneer pleeg je schuldig verzuim? 
 • Welke informatie mag je delen met je collega’s?  
 • Welke informatie mag je delen met andere hulpverleningspartners? 
 • Moet je informatie doorgeven aan de politie? 
 • Wat mag je zeggen als je wordt opgeroepen door de rechtbank? 
 • Wanneer moet je een situatie melden?

Sarah Debecker, jurist-lesgever van Helder Recht

Mundo-A
Turnhoutsebaan 139a
2140 Borgerhout, Antwerpen, Belgium
Inschrijven

Het bewind en andere beschermingsmaatregelen

Famiilie

Meer lezen

Volledige dag

Doel:

 • Zicht krijgen op de gevolgen van een plaatsing onder bewind;
 • De rol en de taak van een bewindvoerder over de persoon/over de goederen begrijpen;
 • Weten hoe je een procedure opstart om een bewindvoerder aan te stellen;
 • Een vonnis van een plaatsing onder bewind begrijpen.

De vorming geeft antwoorden op vragen als:

 • Waar en hoe kan je vragen om iemand onder bewind te plaatsen?
 • Wat is het verschil tussen bewind, collectieve schuldenregeling en budgetbeheer?
 • Wat is de rol van de vertrouwenspersoon?
 • Wat kan je doen als je geen omstandige geneeskundige verklaring vastkrijgt?
 • Wat kan je doen als het contact met je bewindvoerder slecht loopt?

Steven Gibens, plaatsvervangend vrederechter 5e kanton Antwerpen
& Sarah Debecker, jurist-lesgever van Helder Recht

Mundo-A
Turnhoutsebaan 139a
2140 Borgerhout, Antwerpen, Belgium
Inschrijven