Geplande vormingen

De praktische werking van de familierechtbank

Justitie

Meer lezen

Volledige dag

Doel:

 • Een overzicht krijgen van de verschillende rechtbanken die over familiezaken beslissen;
 • Begrijpen hoe een procedure bij de familierechtbank verloopt;
 • Inzicht krijgen in de rechten van de partijen die betrokken zijn bij een scheiding;
 • Leren hoe onderhoudsgeld kan ingevorderd worden.

De vorming geeft antwoorden op vragen als:

 • Waarvoor moet je naar de familierechtbank? 
 • Wat is een familiedossier? 
 • Hoe start je een procedure op bij de familierechtbank?  
 • Wat moet je doen als je situatie verandert na de beslissing van de familierechter? 
 • Moet je een advocaat nemen om naar de familierechtbank te gaan?

Lies Peeters, advocate aan de balie van Antwerpen
& Erica Van Dijk, jurist-lesgever van Helder Recht

Ondernemerscentrum Kortrijk
Leiestraat 22
8500 Kortrijk
Inschrijven

Het bewind en andere beschermingsmaatregelen

Famiilie

Meer lezen

Volledige dag

Doel:

 • Zicht krijgen op de gevolgen van een plaatsing onder bewind;
 • De rol en de taak van een bewindvoerder over de persoon/over de goederen begrijpen;
 • Weten hoe je een procedure opstart om een bewindvoerder aan te stellen;
 • Een vonnis van een plaatsing onder bewind begrijpen.

De vorming geeft antwoorden op vragen als:

 • Waar en hoe kan je vragen om iemand onder bewind te plaatsen?
 • Wat is het verschil tussen bewind, collectieve schuldenregeling en budgetbeheer?
 • Wat is de rol van de vertrouwenspersoon?
 • Wat kan je doen als je geen omstandige geneeskundige verklaring vastkrijgt?
 • Wat kan je doen als het contact met je bewindvoerder slecht loopt?

Steven Gibens, plaatsvervangend vrederechter 5e kanton Antwerpen
& Sarah Debecker, jurist-lesgever van Helder Recht

Mundo-A
Turnhoutsebaan 139a
2140 Borgerhout (Antwerpen)
Inschrijven

Het wettelijk kader van het beroepsgeheim

Beroepsgeheim

Meer lezen

1/2 dag vorming

Doel:

 • het juridisch kader van het beroepsgeheim uiteenzetten; 
 • de situaties verduidelijken waarin het beroepsgeheim wordt opgeheven; 
 • alternatieve oplossingen aanreiken voor de opheffing van het beroepsgeheim; 
 • de voorwaarden verduidelijken voor overleg (onderscheid gedeeld en gezamenlijk
 • beroepsgeheim); 
 • de impact bekijken van het beroepsgeheim op het werk als hulpverlener.

De vorming geeft antwoorden op vragen als: 

 • Wat is het verschil met een discretieplicht?
 • Wanneer pleeg je schuldig verzuim? 
 • Welke informatie mag je delen met je collega’s?  
 • Welke informatie mag je delen met andere hulpverleningspartners? 
 • Moet je informatie doorgeven aan de politie? 
 • Wat mag je zeggen als je wordt opgeroepen door de rechtbank? 
 • Wanneer moet je een situatie melden?

Sarah Debecker, jurist-lesgever van Helder Recht

UHasselt – Campus Hasselt
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt
Inschrijven

De praktische werking van de familierechtbank

Justitie

Meer lezen

Volledige dag

Doel:

 • Een overzicht krijgen van de verschillende rechtbanken die over familiezaken beslissen;
 • Begrijpen hoe een procedure bij de familierechtbank verloopt;
 • Inzicht krijgen in de rechten van de partijen die betrokken zijn bij een scheiding;
 • Leren hoe onderhoudsgeld kan ingevorderd worden.

De vorming geeft antwoorden op vragen als:

 • Waarvoor moet je naar de familierechtbank? 
 • Wat is een familiedossier? 
 • Hoe start je een procedure op bij de familierechtbank?  
 • Wat moet je doen als je situatie verandert na de beslissing van de familierechter? 
 • Moet je een advocaat nemen om naar de familierechtbank te gaan?

Lies Peeters, advocate aan de balie van Antwerpen
& Erica Van Dijk, jurist-lesgever van Helder Recht

Mundo-A
Turnhoutsebaan 139a
2140 Borgerhout (Antwerpen)
Inschrijven