Geplande vormingen

Samen-wonen als koppel GEANNULEERD

Wonen

Meer lezen

Volledige dag

Doel:

 • Weten hoe conflicten rond de woning bij een relatiebreuk kunnen voorkomen worden.
 • Mee zijn met de recente wijzigingen in het huurrecht voor koppels.
 • Begrijpen wat 'de bescherming van de gezinswoning' betekent.
 • De verschillende gevolgen kennen van feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of huwen.

De vorming geeft antwoorden op vragen als:

 • Wat moet je weten vóór je gaat samenwonen?
 • Mag je bij relatiemoeilijkheden even ergens anders gaan wonen?
 • Wie mag in de woning blijven als je uit mekaar gaat?
 • Moet je als koppel allebei het huurcontract ondertekenen?
 • Welke rechten heb je als je inwoont in het huis van je partner?

Praktische informatie

Mieke Louwette, juriste bij CAW Oost-Brabant en zelfstandig familiaal bemiddelaar
& Sarah Debecker, jurist-lesgever van Helder Recht

Mundo-A
Turnhoutsebaan 139a
2140 Borgerhout, Antwerpen, Belgium
Inschrijven

Het wettelijk kader van het beroepsgeheim XL (uitbreiding met eigen casussen)

Werk

Meer lezen

Volledige dag

Doel:

 • het juridisch kader van het beroepsgeheim uiteenzetten; 
 • de situaties verduidelijken waarin het beroepsgeheim wordt opgeheven; 
 • alternatieve oplossingen aanreiken voor de opheffing van het beroepsgeheim; 
 • de voorwaarden verduidelijken voor overleg (gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim); 
 • de impact bekijken van het beroepsgeheim op het werk als hulpverlener;
 • de casussen van de deelnemers analyseren en een juridische redenering opbouwen.

 

De vorming geeft antwoorden op vragen als: 

 • Wat is het verschil met een discretieplicht?
 • Wanneer pleeg je schuldig verzuim? 
 • Welke informatie mag je delen met je collega’s?  
 • Welke informatie mag je delen met andere hulpverleningspartners? 
 • Moet je informatie doorgeven aan de politie? 
 • Wat mag je zeggen als je wordt opgeroepen door de rechtbank? 
 • Wanneer moet je een situatie melden?

Praktische informatie

Sarah Debecker, jurist-lesgever van Helder Recht

Mundo-A
Turnhoutsebaan 139a
2140 Borgerhout, Antwerpen, Belgium
Inschrijven

Het bewind en andere beschermingsmaatregelen

Famiilie

Meer lezen

Volledige dag

Doel:

 • Zicht krijgen op de gevolgen van een plaatsing onder bewind;
 • De rol en de taak van een bewindvoerder over de persoon/over de goederen begrijpen;
 • Weten hoe je een procedure opstart om een bewindvoerder aan te stellen;
 • Een vonnis van een plaatsing onder bewind begrijpen.

De vorming geeft antwoorden op vragen als:

 • Waar en hoe kan je vragen om iemand onder bewind te plaatsen?
 • Wat is het verschil tussen bewind, collectieve schuldenregeling en budgetbeheer?
 • Wat is de rol van de vertrouwenspersoon?
 • Wat kan je doen als je geen omstandige geneeskundige verklaring vastkrijgt?
 • Wat kan je doen als het contact met je bewindvoerder slecht loopt?

Praktische informatie

Steven Gibens, plaatsvervangend vrederechter 5e kanton Antwerpen
& Sarah Debecker, jurist-lesgever van Helder Recht

Mundo-A
Turnhoutsebaan 139a
2140 Borgerhout, Antwerpen, Belgium
Inschrijven