Als je het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kan je in beroep gaan. Vroeger was het niet steeds duidelijk hoe je dat moest doen, bij wie en wanneer. Vanaf 1 januari moet er een informatieblad worden toegevoegd bij elke kennisgeving en betekening die de beroepstermijn doet lopen. 

De termijn om in beroep te gaan begint te lopen vanaf de betekening van de gerechtsdeurwaarder of de kennisgeving via een gerechtsbrief. Voortaan moet verplicht informatie worden gegeven rond de mogelijkheid om in beroep te gaan. 
De informatie vind je in een informatieblad dat toegevoegd wordt aan de betekening of de kennisgeving. 

Op het informatieblad vind je: 

 • of het mogelijk is om in beroep te gaan tegen de beslissing; 
   

 • bij welke rechtbank je dat moet doen; 
   

 • hoe je in beroep moet gaan, bijvoorbeeld via een verzoekschrift of een dagvaarding; 
   

 • wat de termijn is om in beroep te gaan; 
   

 • vanaf wanneer de termijn om in beroep te gaan begint te lopen: 

  • ofwel vermeldt de gerechtsdeurwaarder bij de betekening een exacte datum als beginpunt van de beroepstermijn;

  •  ofwelstaat er in het informatieblad hoe je kan weten wat de eerste dag is van de termijn. 

 

Als het informatieblad ontbreekt, dan begint de termijn om in beroep te gaan niet te lopen. 
Als het informatieblad onvolledige of foutieve informatie bevat en je werd daardoor misleid, dan begint de termijn ook niet te lopen. Je moet dan aantonen dat je te goeder trouw was, bijvoorbeeld als de datum van de betekening 10 januari 1023 is in plaats van 10 januari 2023, dan kan je weten dat het om een fout gaat. 

 

Daarnaast vermeldt het informatieblad dat je een geldboete riskeert als je de beroepsprocedure misbruikt, bijvoorbeeld om de zaak te vertragen. De tegenpartij kan bovendien een schadevergoeding vragen en de betaling van de rechtsplegingsvergoeding. 

Ben je hulpverlener en wil je meer informatie rond een procedure voor de rechtbank, schrijf je dan in voor onze vorming van 13 juni 2023:

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant