Sinds 1 september 2023 gelden nieuwe regels om schulden in te vorderen. Die golden toen alleen voor nieuwe overeenkomsten. Sinds 1 december 2023 is dat anders. 

Sinds 1 december gelden de nieuwe regels ook voor oude contracten, als:

  • de schuld is ontstaan na 1 september;
  • of voor de minnelijke invordering door de schuldeiser;
  • of voor de activiteit van de minnelijke invordering door een incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder.

Dat wil eigenlijk zeggen voor alle minnelijke invorderingen voor schulden na 1 december 2023. 

Meer info: 'Nieuwe regels voor minnelijke invordering'

Wil je op de hoogte blijven van onze juridische nieuwtjes? 
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief!
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant