Met ingang van 1 december 2022 is het leefloon geïndexeerd. Dat heeft gevolgen voor andere bedragen.

De nieuwe maandelijkse bedragen vanaf 1 december 2022 zijn:  

Samenwonende  

789,29 euro

Alleenstaande  

1.183,94 euro

Samenwonende met gezinslast  

1.600,03 euro

Meer info lees je in de fiche: 'Wat is het bedrag van het leefloon per categorie?'

Deze verhoging heeft enkele gevolgen.  

  • Binnen de collectieve schuldenregeling: het leefgeld mag niet lager zijn dan het minimumleefloon. Als je leefgeld gelijk is aan het minimumleefloon, dan moet het aangepast worden.  
  • Bij de aanvraag voor een pro Deo-advocaat: het plafondbedrag per persoon ten laste is 20% van het leefloon als samenwonende met gezinslast. Dat bedrag wordt aangepast vanaf 1 december 2022. Lees meer informatie in deze fiche.

  • In het vreemdelingenrecht: als je gezinshereniging aanvraagt, dan moet je aantonen dat je over voldoende, stabiele en regelmatige inkomsten beschikt. Die moeten minstens 120% van het leefloon met persoon ten laste zijn. Door de indexaanpassing stijgt dat bedrag vanaf 1 december 2022. Lees meer informatie in deze fiche.

 

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant