Coronavirus: wie beslist over je vaccinatie als je een bewindvoerder hebt?

Gepubliceerd op 30 maart 2021

Familie

De vaccinatie-operatie tegen het coronavirus is in volle gang. Ouderen worden als eersten gevaccineerd. Wat als de zorgverlener twijfelt of die personen niet meer in staat om zelf te beslissen? Welke rol kan een bewindvoerder spelen? 

 

Zorgverleners twijfelen soms of de persoon die zich bij hen aanbiedt om zich te laten vaccineren nog in staat is om daar zelf over te beslissen en of hij/zij een bewindvoerder heeft om in zijn of haar plaats te beslissen. 

De vrederechter die een bewindvoerder aanstelt, beslist waarover die bewindvoerder mag beslissen. Als de vrederechter een bewindvoerder over de persoon aanstelt is hij verplicht om in zijn beslissing te vermelden wie beslist over de patiëntenrechten. Als de bewindvoerder moet beslissen over de patiëntenrechten, dan mag de patiënt zelf niet meer toestemmen of weigeren om gevaccineerd te worden. Het is dan de bewindvoerder die toestemt of weigert. 

 

 Hoe kan de zorgverlener weten of er een bewindvoerder is aangesteld?  

Beslissingen tot aanstelling van een bewindvoerder zijn terug te vinden in het Belgisch Staatsblad. Een zorgverlener kan via de website van het Belgisch Staatsblad opzoeken of er voor die persoon een bewindvoerder is aangesteld. In deze fiche lees je hoe je dat moet opzoeken. 

 In het Staatsblad vind je de naam van de bewindvoerder, maar zie je niet of de bewindvoerder de patiëntenrechten van de beschermde uitoefent. De zorgverlener of maatschappelijk werker kan dan de bewindvoerder over de persoon contacteren om de toestemming te krijgen om de patiënt al dan niet te vaccineren. In de praktijk zal de bewindvoerder zelf meestal contact opnemen met de behandelende arts en hem op de hoogte brengen van de toestemming of weigering. Hierbij houdt hij rekening met de wensen die de patiënt heeft geuit toen hij nog bekwaam was.  

Meer informatie over bewind over de goederen of de persoon, vindt u op de fiches in onze database