Bewind over de persoon en de goederen : dossiers vanaf nu online

Gepubliceerd op 01 juni 2021

Familie

Vanaf 1 juni 2021 is het Centraal Register van bescherming van de personen operationeel. Het is een nieuwe e-service om dossiers rond bewind digitaal op te starten en te beheren. 

Het Centraal Register van bescherming van de personen is een e-service voor iedereen die betrokken is in een dossier rond bewind: de persoon voor wie bewind wordt gevraagd of die onder bewind is geplaatst, de bewindvoerder, de vertrouwenspersoon, enz. 

Een nieuw verzoek om iemand onder bewind te plaatsen 

Vanaf 1 juni moet een verzoek om een persoon onder bewind te plaatsen worden ingediend via de site van het Centraal Register van bescherming van de personen. Op de homepagina vind je een video waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je je moet aanmelden en hoe je een verzoek moet indienen. 

Als je als hulpverlener een verzoek wil indienen voor een cliënt, dan doe je de aanvraag namens de organisatie waarvoor je werkt. Je organisatie moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) en je moet je aanmelden als werknemer. Check best vooraf met je verantwoordelijke of je bevoegd bent om het verzoek in te dienen. 

Dossiers van personen die al een bewindvoerder hebben

Begin juni ontvangen de bewindvoerders en personen die onder bewind staan een brief met het nummer van hun dossier.  

Via het nummer kan je in het Centraal Register van bescherming van de personen: 

  • het dossier raadplegen:  
    • vanaf 1 juni 2021 krijg je een overzicht van de beslissingen van de rechter, van de verslagen, enz; 
    • je kan er praktische informatie vinden zoals de datum van een zitting, het adres van de bewindvoerder, enz;  
  • het dossier beheren:  
    • een wijziging van het bewind vragen; 
    • een praktische aanpassing doen, bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer inbrengen. 

Als er wijzigingen of nieuwe meldingen zijn in het dossier, word je verwittigd via mail. Als je dat verkiest, kan je een bestaand dossier wel op papier blijven beheren. 

Hulp om het online systeem van het Centraal Register te gebruiken 

Bij elk vredegerecht staan er computers ter beschikking van het publiek. Het personeel van de griffie kan je helpen als je moeite hebt om je aan te melden of je dossier te raadplegen. 

Je vindt meer info rond bewind en de werking van het Centraal Register van de bescherming van personen: