Coronavirus: verlenging van 3 steunmaatregelen

Gepubliceerd op 23 december 2021

Sociale bescherming

3 steunmaatregelen in de coronapandemie worden verlengd tot en met 31 maart 2022: de coronapremie van 25 euro, de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid en de steun aan jongeren en studenten in financiële moeilijkheden. 

De coronapremie van 25 euro 

Bepaalde uitkeringsgerechtigden krijgen sinds juli 2020 een maandelijkse premie. Die premie wordt nu verlengd tot eind maart 2022. 

Je krijgt de premie als je recht hebt op 1 of meer van deze sociale uitkeringen:  

 • (equivalent) leefloon;  
 • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO);  
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT);  
 • een integratietegemoetkoming (IT). 

Voor meer informatie: 

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus) 

De vereenvoudigde procedure om een werkloosheidsuitkering te krijgen bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus) is verlengd tot 31 maart 2022. 

Als je tijdelijk niet kan werken door de gevolgen van de coronacrisis, dan kan je onder soepelere voorwaarden een werkloosheidsuitkering krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 

Zolang er een band is met de coronacrisis, maakt het niet uit wat de reden is dat je niet kan werken. Bijvoorbeeld: 

 • je moet in quarantaine en kan onmogelijk thuiswerken; 
 • je moet thuisblijven omdat je kinderen niet naar school of naar de kinderopvang kunnen; 
 • enzovoort. 

Meer informatie lees je: 

De steun aan jongeren en studenten in financiële moeilijkheden 

Jongeren en studenten die financiële moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kunnen hulp vragen bij het OCMW. 

Je kan de hulp vragen als je: 

 • jonger dan 25 jaar bent; 
 • voor je 25 jaar wordt, een voltijdse studie begint, hervat of verderzet in een onderwijsinstelling die erkend, gesubsidieerd of gefinancierd is door de Vlaamse Gemeenschap. 
  Je behoudt je statuut als student voor de volledige duur van je studies, zelfs als je ouder dan 25 jaar wordt. 

Je vindt meer informatie in de brochure van Zoom 18/25