Coronavirus: coronapremie wordt 25 euro

Gepubliceerd op 07 oktober 2021

Sociale bescherming

Bepaalde uitkeringsgerechtigden krijgen sinds juli 2020 een maandelijkse premie van 50 euro. Vanaf 1 oktober 2021 bedraagt de premie 25 euro. 

 

Je krijgt de premie als je recht hebt op 1 of meer van deze sociale uitkeringen: 

  • (equivalent) leefloon; 
  • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO); 
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT); 
  • een integratietegemoetkoming (IT).

Hoe krijg je de premie? 

De premie wordt samen met je uitkering uitbetaald. Je hoeft niets te doen. 

Je krijgt de premie van 25 euro van 1 oktober 2021 tot eind december 2021
De premie bedraagt 25 euro. 

Contacteer de dienst die je uitkering betaalt voor meer informatie. 

Je vindt meer informatie op de website van de FOD Sociale Zekerheid, Directoraat-Generaal Personen met een Handicap