Met ingang van 1 november 2022 is het leefloon geïndexeerd. Dat heeft gevolgen voor andere bedragen.

 

De nieuwe maandelijkse bedragen vanaf 1 november 2022 zijn:  

Samenwonende  

773,80 euro

Alleenstaande  

1.160,70 euro

Samenwonende met gezinslast  

1.568,62 euro

 

Je leest meer informatie in de fiche "Wat is het bedrag van het leefloon per categorie?"

Deze verhoging heeft enkele gevolgen.  

  • Binnen de collectieve schuldenregeling: het leefgeld mag niet lager zijn dan het minimumleefloon. Als je leefgeld gelijk is aan het minimumleefloon, dan moet het aangepast worden.  
  • Bij de aanvraag voor een pro Deo-advocaat: het plafondbedrag per persoon ten laste is 20% van het leefloon als samenwonende met gezinslast. Dat bedrag wordt aangepast vanaf 1 november 2022. Lees meer informatie in deze fiche.

  • In het vreemdelingenrecht: als je gezinshereniging aanvraagt, dan moet je aantonen dat je over voldoende, stabiele en regelmatige inkomsten beschikt. Die moeten minstens 120% van het leefloon met persoon ten laste zijn. Door de indexaanpassing stijgt dat bedrag vanaf 1 november 2022. Lees meer informatie in deze fiche.

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant