Je woont samen met je kinderen. Naar welke inkomsten wordt gekeken voor juridische tweedelijnsbijstand?

Het Bureau Juridische Bijstand (BJB) kijkt naar al je inkomsten en ‘bestaansmiddelen’, ook die van je meerderjarige kinderen die bij jou wonen. Voor de inkomsten van je minderjarige kinderen kijkt men geval per geval en afhankelijk van het bedrag en de regelmaat van de inkomsten. Om welke inkomsten en bestaansmiddelen gaat het?  je netto-loon en die van de meerderjarige personen met wie je samenwoont; je vervangingsinkomen en dat van de meerderjarige ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home