Werelddag dementie: wie beslist er over de patiëntenrechten van personen met dementie?

Gepubliceerd op 20 september 2021

Familie

Op 21 september is het werelddag dementie. In Vlaanderen lijden meer dan 100.000 mensen aan dementie. De kans dat je ooit de ziekte krijgt, is reëel. Je kan er nu al voor zorgen dat je wil rond je pariëtenrechten gerespecteerd worden voor als je niet meer in staat bent om er zelf over te beslissen.

Normaal beslis je als meerderjarige zelf over je patiëntenrechten, zoals: 

  • welke gezondheidszorgen je wil krijgen; 
  • welke informatie rond je gezondheidstoestand je wil weten; 
  • of je nog een tweede mening wil van een andere arts; 
  • enzovoort. 

Wat als je zelf niet meer kan beslissen over je patiëntenrechten?  

  • Als je een vertegenwoordiger hebt aangeduid, dan kan die voor jou beslissen. 
    Je kan die op voorhand aanduiden via dit formulier, dat je aan je patiëntendossier toevoegt.  
     
  • Als je geen vertegenwoordiger hebt aangeduid, dan beslissen de volgende personen in jouw plaats: je bewindvoerder, je partner, je kinderen, enzovoort.

De precieze regeling vind je in ons nieuw schema ‘Wie beslist er over je patiëntenrechten?’.

Deze en andere vragen rond het levenseinde komen aan bod tijdens onze vorming:  
‘Vragen en rechten bij een levenseinde’ van 9 november 2021. 
Je vindt hier meer info.