Verhoging inkomensgrenzen voor juridische tweedelijnsbijstand

Gepubliceerd op 03 september 2021

Justitie

Vanaf 1 september 2021 de inkomensgrens om recht te hebben op juridische tweedelijnsbijstand (pro-Deo). 

De juridische tweedelijnsbijstand laat toe om (bijna) gratis beroep te doen op een advocaat. 

Je hebt recht op juridische tweedelijnsbijstand als je inkomsten lager zijn dan een bepaald maximumbedrag. 

Vanaf 1 september 2021 wordt dat maximumbedrag verhoogd:

Gezinsituatie Inkomsten Juridische tweedelijnsbijstand 
  • alleenstaande 

lager dan 1.326 EUR

tussen 1.326 EUR en 1.617 EUR 

volledig gratis 

deels gratis 

  • alleenstaande met persoon ten laste
     
  • samenwonende 

lager dan 1.617 EUR

tussen 1.617 EUR en 1.907 EUR 

volledig gratis 

 

deels gratis 

 

Naast je inkomsten kan het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) rekening houden met andere bestaansmiddelen. Bijvoorbeeld: 

  • andere financiële bronnen waarover je beschikt;
  • ‘tekenen van welstand’ (bijvoorbeeld je hebt meerdere auto's, je maakt verre reizen, je bezit dure juwelen, enz.)  

Als je je woning deelt, dan wordt het maximumbedrag verminderd met 276,91 EUR per huisgenoot. 

Opgelet: sommige personen hebben recht op juridische tweedelijnsbijstand omdat ze in een bepaalde situatie verkeren, ongeacht hoeveel inkomsten ze hebben. Je vindt een overzicht van de verschillende situaties in dit schema

Je vindt meer informatie in de fiches onder de rubriek ‘Juridische tweedelijnsbijstand’