Tijdelijke werkloosheid in de coronacrisis versoepeld

Werk

Kun je door de gevolgen van het coronavirus tijdelijk niet werken, dan heb je recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering door overmacht met als reden het coronavirus. De regering heeft een soepele regeling ingevoerd. 

 

 • Wat zijn de voorwaarden voor tijdelijke werkloosheidsuitkering door overmacht reden ‘coronavirus’

  Je spreekt van overmacht als je je verplichtingen onmogelijk kan nakomen door een gebeurtenis waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent.  
  De regering heeft beslist dat alle situaties van tijdelijke werkloosheid door de gevolgen van het coronavirus als overmacht worden beschouwd. 

  Voorbeelden van overmacht: 
  • Je verblijft in het buitenland en je kan door de maatregelen rond het coronavirus niet naar België terugkeren. 
  • De onderneming waarvoor je werkt, is gesloten omdat er bijvoorbeeld geen klanten meer zijn of geen goederen meer worden geleverd. 
  • Je werkt voor een onderneming die verplicht moet sluiten door de coronamaatregelen, bijvoorbeeld een café of een bioscoop. 
  • In je onderneming is het niet mogelijk om thuis te werken en de social distancing te respecteren. 
  • enz. 

           Je vindt meer info op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

 • Op welke uitkering heb je recht?   

  Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid betaalt de RVA je een werkloosheidsuitkering

  De tijdelijke werkloosheidsuitkering door overmacht reden ‘coronavirus’ bedraagt: 
  • 70% van je gemiddelde loon (met een maximum van 2.754,76 euro bruto per maand).  
   De RVA houdt 26,75% bedrijfsvoorheffing in; 
  • + een supplement van 5,63 euro per dag. 

   Dat bedrag is hoger dan een ‘gewone’ werkloosheidsuitkering en geldt tot 31 augustus 2020.  
   De werkloosheidsuitkering wordt ook betaald aan werknemers die (nog) geen recht hebben op een ‘gewone’ werkloosheidsuitkering. 

   Woon je in Vlaanderen, dan betaalt de Vlaamse Overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand je water- en energiefacturen. 
    
 • Hoe wordt de tijdelijke werkloosheid door overmacht reden ‘coronavirus’ aangevraagd?  
   
  • Je werkgever beslist of je tijdelijk werkloos wordt.  
   De procedure die hij/zij moet volgen, vind je op de website van de RVA
  • De stappen die je als werknemer moet zetten, vind je ook op de website van de RVA
    
 • Wie kan een tijdelijke werkloosheidsuitkering door overmacht reden ‘coronavirus’  krijgen ? 
   
  • Arbeiders, bedienden, uitzendkrachten tijdens de duur van hun contract, enz. 

   Zelfstandigen, ambtenaren, enz. komen niet in aanmerking. 
    
  • Je moet arbeidsgeschikt zijn. 
   Als je het coronavirus hebt en ziek bent, dan krijg je geen werkloosheidsuitkering, maar heb je recht op:  
   • 30 dagen gewaarborgd loon; 
   • en daarna op een uitkering van het ziekenfonds.  

    Je vindt meer info op onze fiches rond arbeidsongeschiktheid.


Heb je nog andere juridische vragen rond de coronacrisis? Klik dan rechtsonder op onze virtueel assistente Lexie. Zij helpt je verder naar het juiste antwoord.

 

25 maart 2020.