Scholen gesloten door het coronavirus, ouders moeten thuisblijven … Welk verlof kan je zoal nemen?

Werk

Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan, werden de lessen in de scholen stopgezet.

Ouders moeten opvang zoeken voor hun kinderen of thuisblijven. Sommige ouders kunnen thuiswerken, andere niet.

 

Ouders die niet kunnen thuiswerken, moeten verlof nemen om wettig afwezig te zijn.
Welke mogelijkheden zijn er zoal?

 

 • Wettelijk verlof: dat zijn de klassieke betaalde verlofdagen.
  Elke voltijdse werknemer heeft recht op minimum 20 dagen wettelijk verlof per jaar, als hij het voorbije jaar een vol jaar gewerkt heeft.
  Je moet enkel overeenkomen met je werkgever wanneer je je verlof opneemt.

 

 • Onbetaald verlof: je krijgt geen loon uitbetaald en je werkgever moet akkoord gaan.
  Onbetaald verlof is geen recht van de werknemer: de werkgever kan het weigeren.

  Opgelet: tijdens je onbetaald verlof betaal je geen bijdragen. Als het om een lange periode gaat, kan je bepaalde rechten verliezen.

  ​Bijvoorbeeld:
  • Je verlofdagen voor het volgende jaar;
  • Je recht op een werkloosheidsuitkering;
  • Je recht op een uitkering van de mutualiteit;
  • Je pensioenrechten;
  • Enz.

 

 • Sociaal verlof: je hebt het recht om maximum 10 dagen per jaar afwezig te zijn door een dwingende reden.
  Je kan recht hebben op meer sociaal verlof als je collectieve arbeidsovereenkomst dat voorziet.

  Je kan sociaal verlof nemen als je bijvoorbeeld thuis voor je kinderen moet zorgen.

  Je krijgt geen loon uitbetaald voor deze dagen.
  Meer info vind je hier.

 

 • Ouderschapsverlof: 4 maanden per kind en per ouder, op te nemen voor je kind 12 jaar is.
  Je kan je ouderschapsverlof in 1 keer opnemen of in meerdere keren, voltijds of deeltijds.

  Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je een uitkering van de RVA.

  Meer info vind je hier.

 

 • Tijdskrediet voor de zorg van een kind jonger dan 8 jaar: maximum 51 maanden op heel je loopbaan, op te nemen in periodes van minimum 3 maanden.

  Je hebt er niet automatisch recht op, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je onder andere 2 jaar bij je huidige werkgever werken.
  Tijdens het tijdskrediet krijg je een uitkering van de RVA als je aan de voorwaarden daarvoor voldoet.

  Meer info vind je hier
   
 • Nieuw! Corona-ouderschapsverlof.
  Van 1 mei tot 30 juni 2020 kan je corona-ouderschapsverlof nemen als je kind jonger is dan 12 of al je een kind hebt met een handicap.

  Meer info vind je hier


Heb je nog andere juridische vragen rond de coronacrisis? Klik dan rechtsonder op onze virtueel assistente Lexie. Zij helpt je verder naar het juiste antwoord.

 

19 maart 2020.