Orgaandonatie en je lichaam schenken aan de wetenschap

Familie

In België ben je automatisch orgaandonor. Dat betekent dat je organen na je overlijden gebruikt kunnen worden voor transplantatie. Je hoeft daar niets voor te doen.

Op het ogenblik van je overlijden, kan je naaste familie zich verzetten tegen de orgaandonatie.

 Je kan ook zelf actie ondernemen:

  • je kan je verzetten tegen de orgaandonatie;
  • je kan uitdrukkelijk instemmen met orgaandonatie. Er is dan geen verzet tegen de orgaandonatie mogelijk door je naaste familieleden.

Daarvoor moet je een "formulier instemming of weigering van orgaandonatie" ondertekenen en laten registreren op de gemeente.

Je kan er ook voor kiezen om je lichaam aan de wetenschap te schenken. Het is dan niet de bedoeling om op korte termijn iemands leven te redden, maar je wil dat je lichaam gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek.

Anders dan bij orgaandonatie, gebeurt het schenken van je lichaam aan de wetenschap niet automatisch. Je moet een schriftelijke verklaring doen bij de universiteit van je keuze.

Iedere universiteit heeft een andere manier van werken. Bespreek met hen welke documenten ze nodig hebben en welke formaliteiten je moet vervullen.

Je vindt de contactgegevens van de Vlaamse universiteiten op de website van de "Vlaamse Overheid".