Nieuwe wilsverklaringen voor euthanasie zijn onbeperkt geldig

Familie

Euthanasie aanvragen kan je enkel als je nog goed beseft wat je vraagt. Je moet wilsbekwaam zijn.  

 

 

Wil je dat er euthanasie wordt uitgevoerd op het moment dat je je in een medisch uitzichtloze toestand bevindt en je het zelf niet meer kan beslissen? Dan kan je een voorafgaande wilsverklaring opmaken.  

Sinds 2 april 2020 is die verklaring onbeperkt geldig in de tijd.  

Vroeger was de geldigheidsduur 5 jaar en moest je ze telkens vernieuwen. Even was er gepland om de geldigheid vanaf 1 januari 2020 op te trekken naar 10 jaar. Die wijziging is nooit uitgevoerd. 

Opgelet: heb je een verklaring opgesteld vóór 2 april 2020, dan blijft die nog steeds maar 5 jaar geldig. Je moet de verklaring op tijd vernieuwen. Eens je je verklaring na 2 april 2020 hebt vernieuwd, blijft ze onbeperkt geldig. 
 

Je moet de verklaring: 

  • schriftelijk opstellen; 
  • en laten ondertekenen door 2 getuigen. 

Je kan ervoor kiezen om de verklaring te laten registreren op de gemeente. Op die manier wordt er een melding gemaakt in het Rijksregister en weten de dokters dat je een verklaring hebt afgelegd als het nodig is.  

Je bent dat niet verplicht. Een niet-geregistreerde wilsverklaring is geldig, maar dan moet je zorgen dat iemand op de hoogte is om de verklaring boven te halen. 

Meer informatie en een model van de wilsverklaring voor euthanasie vind je: 

 

13 mei 2020.