Mag een werkgever een Covid Safe Ticket vragen aan zijn werknemers?

Gepubliceerd op 04 november 2021

Werk

Neen. Een werkgever mag geen Covid Safe Ticket vragen aan zijn werknemers. 

 

 

Informatie over je gezondheid is persoonlijke informatie.  
Een werkgever moet de privacy van zijn werknemers respecteren. 

Een werkgever mag zijn werknemers niet

  • vragen om een vaccinatiebewijs; 
  • vragen of ze gevaccineerd zijn; 
  • dwingen om zich te vaccineren; Hij mag ze wel aanmoedigen om dat te doen; 
  • ontslaan omdat ze niet gevaccineerd zijn. 

Als een werkgever die regels niet naleeft, dan kan je als werknemer: 

  • aangifte doen bij de sociale inspectie; Dat kan bij: 
  • naar de arbeidsrechtbank

Je vindt meer informatie op de website: