Hoe en wanneer verwittig je je werkgever als je ziek bent?

Werk

De ziekte is in het land: misschien ben jij één van de werknemers die met een zere keel en een snotneus in bed liggen, of erger nog ... 

 

Kan je door ziekte niet gaan werken, dan moet je natuurlijk je werkgever verwittigen.  

Hoe en wanneer moet je dat doen? Dat staat in principe in je arbeidsreglement
Als je twijfelt, vraag dan aan de personeelsverantwoordelijke welke regels voor jou gelden. 

Wat als er in je arbeidsreglement geen specifieke regels staan?  

 • Moet je je werkgever schriftelijk verwittigen? 
  Als er in je arbeidsreglement geen specifieke regels staan, dan ben je niet verplicht om je werkgever schriftelijk te verwittigen. Je kan het ook doen via de telefoon, met een sms, enz.  
  Iemand anders mag het ook in jouw plaats doen, bijvoorbeeld een familielid. 
  Het is belangrijk dan je kunt bewijzen dat je je werkgever hebt verwittigd! 
   
 • Moet je een doktersattest bezorgen aan je werkgever?  
  Als er in je arbeidsreglement of in de CAO van je sector niet uitdrukkelijk staat dat je een doktersattest moet bezorgen, dan hoef je dat in principe niet spontaan te doen. 
  Je werkgever mag je dan wel om een doktersattest vragen. Dan moet je het hem/haar binnen de 2 werkdagen bezorgen. 
   
 • Wat als je de regels niet naleeft?  
  ...

Het antwoord op deze en andere vragen rond je rechten en plichten als werknemer wanneer je ziek bent, vind je op onze nieuwe fiches: 

10 maart 2020.