Op de internationale dag van de rechten van het kind vestigen we de aandacht op een recente beslissing van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Een kind heeft recht op de bescherming van zijn fysieke en morele integriteit. Dat recht gaat voor op het recht van een ouder om persoonlijk contact te hebben met zijn kind.  

In principe heeft elke ouder recht op een persoonlijk contact met zijn kind, ook als het kind op een ander adres woont. 

Wat als het gedrag van die ouder schadelijk is voor het kind, bijvoorbeeld bij geweld of mishandeling? 

Dan moet de rechter een afweging maken tussen aan de ene kant het recht van de ouder op persoonlijk contact met zijn/haar kind en aan de andere kant de veiligheid van het kind.   

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft onlangs beslist dat het recht op fysieke of morele integriteit van het kind primeert.  

In situaties waarbij een kind in gevaar is, moet het recht op persoonlijk contact van de ouder wijken. 

Het recht van het kind gaat voor op het recht op een kind. 

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant