De Liga voor de Mensenrechten lanceert het project ‘Police Watch’

Gepubliceerd op 10 december 2021

Justitie

Via Police Watch wil de Liga voor de Mensenrechten het politiegeweld in kaart brengen. Regelmatig hoor je in de pers of op sociale media getuigenissen van mensen die slachtoffer zijn van politiegeweld. Police Watch geeft info aan burgers die slachtoffer of getuige zijn van politiegeweld. Daarnaast verzamelt Police Watch getuigenissen van burgers die te maken krijgen met politiegeweld.  

De politie mag geweld gebruiken om haar taken uit te oefenen, maar enkel als er aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

  • Het geweld moet een wettig doel hebben.  
  • Het moet noodzakelijk zijn. Het is bijvoorbeeld de enige manier om een bloedbad te voorkomen. 
  • Het moet proportioneel zijn. Er moet een evenwicht zijn tussen het doel dat de politie wil bereiken en de risico’s van het geweld. 
  • De politie moet in de meeste situaties waarschuwen dat ze geweld gaat gebruiken.

Wat kan Police Watch voor je betekenen? 

Op de website van Police Watch vind je meer uitleg en krijg je een antwoord op concrete vragen zoals:  

  • Wanneer mag de politie je fouilleren? 
  • Mag de politie vuurwapens gebruiken om een betoging uiteen te jagen?  
  • Moet je je identiteitskaart afgeven aan de politie als ze dat vragen? 


De website van Police Watch geeft je ook praktische tips als je te maken krijgt met politiegeweld.
Bijvoorbeeld: ‘’zorg ervoor dat je de plaats van het gebeuren nauwkeuring kunt omschrijven: naam van de straat, huisnummer, naam van een bus- of tramhalte, enz.’ 

 

Daarnaast kan je bij Police Watch een getuigenis afleggen als je getuige of slachtoffer bent van politiegeweld. Opgelet! Je getuigenis is geen klacht tegen de politieagent in kwestie.  
De getuigenissen hebben een ander doel. Via de getuigenissen van burgers wil Police Watch de omvang van het politiegeweld in België onderzoeken en in kaart brengen. De bedoeling is om op termijn buitensporig politiegeweld beter te kunnen opsporen en voorkomen

Als je slachtoffer of getuige bent van politiegeweld, dan kan je je getuigenis afleggen: 

  • via het formulier op de website van Police Watch; 
  • via een mail naar policewatch@mensenrechten.be.