Coronavirus : sancties als je de regels overtreedt 

Gepubliceerd op 26 maart 2021

Justitie

We hebben het coronavirus nog niet overwonnen. Ook al ben je de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan grondig beu, toch respecteer je ze best. Doe je dat niet, dan bega je een misdrijf en kan je worden gesanctioneerd.   

Als de politie vaststelt dat je de regels overtreedt, dan kan ze een proces-verbaal opstellen. De politie bezorgt dat proces-verbaal aan de procureur des Konings. De procureur maakt deel uit van het parket en vervolgt misdrijven in naam van de samenleving. 

 

De procureur kan je een minnelijke schikking voorstellen: 

 • van 250 euro als je een particulier bent; 
 • van 750 euro als je een handelaar bent. 

Voor lockdownfeestjes zijn de boetes hoger. Het bedrag van een minnelijke schikking is: 

 • 750 euro als je deelneemt aan een lockdownfeestje; 
 • 4000 euro als je een lockdownfeestje organiseert.  

De procureur bepaalt de termijn waarbinnen je moet betalen. Als je dat correct doet, dan stopt het daar en word je niet verder vervolgd. 

Als je niet betaalt of je hebt de regels al eerder overtreden, dan word je opgeroepen voor de correctionele rechtbank. Je riskeert dan dat de correctionele rechter je een straf oplegt die veel zwaarder is dan de minnelijke schikking. 

 

De politie kan je ook een onmiddellijke minnelijke schikking voorstellen als er geen twijfel is dat je de regels overtreden hebt. Die bedragen zijn dezelfde als die van de minnelijke schikking van de procureur. De politie vraagt je om onmiddellijk te betalen, op het moment van de vaststelling. 

  

De beslissing aanvechten

Als je vindt dat je de regels niet overtreden hebt, dan kan je de beslissing aanvechten. 

Wat moet je doen? 

1. Betaal niet. Als je betaalt, dan erken je dat je in fout was. 
 
2. Antwoord op het voorstel van minnelijke schikking met de redenen waarom je niet akkoord bent
 
3. Voeg bewijzen toe, bijvoorbeeld: 

 • een attest van je werkgever dat je pas na het begin van de avondklok begint te werken; 
 • een attest van de dokter dat je geen mondmasker mag dragen. 
 •  … 
   

4. Stuur je antwoord naar de procureur voor het einde van de betalingstermijn

Op basis van je antwoord, kan de procureur beslissen om: 

 • de zaak zonder gevolg te klasseren (seponeren); 
 • of je te vervolgen en je te dagvaarden voor de correctionele rechtbank. 
   
Specifieke maatregelen

Er zijn aparte regels voor minderjarigen of als je de maatregelen op het openbaar vervoer overtreedt. Je vindt meer info op de website van Jeugdrecht.be.
 

Heb je nog andere juridische vragen rond de coronacrisis? Klik dan rechtsonder op onze virtueel assistente Lexie. Zij helpt je verder naar het juiste antwoord.