Broers en zussen mogen niet langer van elkaar gescheiden worden

Gepubliceerd op 15 juli 2021

Familie

De relatie tussen broers en zussen krijgt voortaan een officieel statuut: ze hebben recht op persoonlijk contact en ze mogen niet van elkaar worden gescheiden.   

 

Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze afspraken maken rond de verblijfsregeling van hun kinderen. Als er meerdere kinderen zijn, moeten de ouders er voortaan naar streven dat de broers en zussen semenblijven. Komen de partners zlf niet tot een akkoord, dan kunnen ze aan de familierechter vragen om te beslissen.

Met 'broers en zussen' bedoelt men alle kinderen die binnen eenzelfde gezin worden opgevoed en die een bijzondere affectieve band met elkaar hebben ontwikkeld. De term verwijst niet enkel naar kinderen van eenzelfde vader en moeder.

In het belang van de kinderen, kunnen de ouders of de familierechter een andere verblijfsregeling uitwerken.

Als de familierechter beslist dat broers en zussen van elkaar moeten worden gescheiden, dan moet hij verduidelijken hoe de persoonlijke contacten tussen de kinderen gaan verlopen. 

Elk kind dat niet samen met zijn broer of zus woont, heeft het recht om persoonlijk contact te hebben met ieder van hen, ongeacht zijn leeftijd. Het persoonlijk contact wordt niet toegestaan als dat strijdig is met het belang van het kind. 

Je vindt meer info rond de verblijfsregeling van kinderen in onze fiches.