Administratieve bijdrage voor de aanvraag van een verblijfskaart geïndexeerd

Gepubliceerd op 08 juni 2021

Vreemdelingen

Voor de aanvraag van bepaalde verblijfskaarten moet je een administratieve bijdrage betalen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat bedrag is op 1 juni geïndexeerd. 

 

Vanaf 1 juni 2021 gelden de volgende bedragen voor de aanvraag van een verblijfskaart: 

 • 207 euro wordt 209 euro, namelijk als je:  
  • gezinshereniging vraagt met:  
   • een Belg;  
   • of een vreemdeling van buiten de Europese Unie;  
  • als niet-Unieburger in België komt studeren
 • 363 euro wordt 366 euro, namelijk als je:  
  • als vreemdeling van buiten de Europese Unie naar België komt om te werken
  • om humanitaire redenen in België wil verblijven; 
  • als vreemdeling terugkeert naar België nadat je een tijdje in een ander land hebt verbleven; 
  • al een verblijfskaart hebt, maar een wijziging vraagt van je verblijfsstatuut. 
 • 63 euro als je langdurig ingezetene bent in een ander land van de Europese Unie en in België wil komen wonen.  
  Dat bedrag blijft hetzelfde. 

Sommige vreemdelingen, zoals Unieburgers, vluchtelingen, minderjarigen en hun familieleden moeten geen administratieve bijdrage betalen. 

Je vindt meer info op onze fiche: ‘Wat moet je betalen voor een verblijfskaart?’