15 augustus: verlies je een vrije (feest)dag nu die op zondag valt?

Gepubliceerd op 10 augustus 2021

Werk

15 augustus is een wettelijke feestdag, waarop je niet moet werken. Wat als een feestdag op een zondag valt? Verlies je dan je vrije dag? 

 

Neen, je verliest je vrije dag niet. 

Elke werknemer in loondienst heeft recht op 10 feestdagen, waarop je werkgever je niet mag laten werken. De wet bepaalt welke dagen dat zijn. 

Als een wettelijke feestdag op een zondag valt, dan heb je recht om die feestdag in te halen op een andere dag binnen hetzelfde jaar

 • ofwel op een datum die vooraf bepaald is: 
  • door je paritair comité; 
  • door de ondernemingsraad;
  • of in overleg tussen je werkgever en de vakbondsvertegenwoordigers; 
 • ofwel op een datum die je onderling afspreekt met je werkgever; 
 • ofwel op de eerstvolgende gewone werkdag, die meestal een maandag is. 

Sommige werkgevers laten je zelf kiezen wanneer je je vervangende feestdag opneemt. 

Kijk in het arbeidsreglement of informeer bij je personeelsdienst of werkgever om te weten op welke dag je je feestdag moet inhalen. 

Voor die dag behoud je je gewone loon en voordelen.  

 

Wat als je moet werken op 15 augustus? 

Als je moet werken op een feestdag, of die nu op zondag valt of niet, dan heb je recht op betaalde inhaalrust binnen 6 weken

 • een volledige dag, als je meer dan 4 uren gewerkt hebt; 
 • een halve dag, als je 4 uur of minder gewerkt hebt; 
 • hetzelfde aantal uren dat je gewerkt hebt, als je deeltijds werkt. 

Opgelet! Als je moet werken op een zondag die geen feestdag is, dan heb je recht op onbetaalde inhaalrust binnen 6 dagen

 

Je krijgt in principe geen loontoeslag omdat je werkt op een feestdag, behalve als: 

 • een collectieve arbeidsovereenkomst voorziet in een loontoeslag voor zondagswerk; 
 • je overuren presteert. Dan word je voor die extra uren dubbel betaald. 

Je vindt meer informatie op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg