1 januari 2022: leefloon verhoogd

Gepubliceerd op 04 januari 2022

Sociale bescherming

Met ingang van 1 januari 2022 is het leefloon verhoogd. Daarnaast is er ook een indexering van het leefloon. 

 

 

De nieuwe maandelijkse bedragen vanaf 1 januari 2022 zijn: 

Samenwonende  714,86 euro 
Alleenstaande  1.072,30 euro 
Samenwonende met gezinslast  1.449,15 euro 

 

Je leest meer informatie in deze fiche. 

Deze verhoging heeft enkele gevolgen

  • Binnen de collectieve schuldenregeling: het leefgeld mag niet lager zijn dan het minimumleefloon. Als je leefgeld gelijk is aan het minimumleefloon, dan moet het aangepast worden. 
     
  • Bij de aanvraag voor een pro Deo-advocaat: het plafondbedrag per persoon ten laste is 20% van het leefloon als samenwonende met gezinslast. Dat bedrag wordt aangepast vanaf 1 januari 2022. Lees meer informatie in deze fiche. 
     
  • In het vreemdelingenrecht: als je gezinshereniging aanvraagt, dan moet je aantonen dat je over voldoende, stabiele en regelmatige inkomsten beschikt. Die moeten minstens 120% van het leefloon met persoon ten laste zijn. Door de indexaanpassing stijgt dat bedrag stijgt vanaf 1 januari 2022. Lees meer informatie in deze fiche.