Wie betaalt werknemers die niet kunnen werken door het coronavirus?

Werk

1. Sommige werknemers kunnen door het coronavirus niet werken, zonder dat ze ziek zijn.


​Bijvoorbeeld:

 • Ze zitten vast in het buitenland omdat hun terugvlucht geannuleerd is;
 • Ze komen uit een risicogebied en zijn na hun aankomst in België door de Belgische autoriteiten in quarantaine geplaatst;
 • Ze werken voor een bedrijf of organisatie die haar activiteiten tijdelijk heeft stopgezet.


Die werknemers kunnen een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen door overmacht van de RVA.

De werkgever moet de situatie van overmacht aangeven aan de RVA (via elektronische aangifte).

De werknemer krijgt tijdelijke werkloosheidsuitkeringen door overmacht, zelfs als hij niet genoeg dagen gewerkt heeft om recht te hebben op de normale werkloosheidsuitkeringen.

Meer informatie vind je op de website van de RVA

 

2. Sommige werknemers zijn getroffen door het coronavirus en kunnen daarom niet werken. Ze zijn arbeidsongeschikt.


Ze worden hetzelfde betaald als bij elke andere ziekte:

 • 30 dagen gewaarborgd loon van de werkgever;
 • een uitkering van de mutualiteit daarna.

 

Meer informatie vind je op onze fiche ‘Betaalt je werkgever je loon als je ziek bent?’.

De werknemer moet de reden van zijn afwezigheid bewijzen. Normaal doet hij dat door een doktersattest aan zijn werkgever te bezorgen.

 

Een doktersattest is niet altijd verplicht vanaf de 1ste dag ziekte.

Meer informatie vind je op onze fiche ‘Ben je verplicht om een doktersattest te bezorgen aan je werkgever als je ziek bent?’

 

3. Sommige werknemers kunnen wel werken, maar blijven uit voorzorg thuis:

 • ofwel op vraag van de werkgever;
 • ofwel door eigen keuze.
   

De situatie is geen overmacht, want de werknemer kan wel werken. Hij heeft geen recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering door overmacht.

Het is ook geen arbeidsongeschiktheid, want de werknemer is niet ziek. Hij heeft geen recht op een gewaarborgd loon of uitkering van de mutualiteit.

 

De werkgever en de werknemer moeten tot een akkoord komen:

 • thuiswerk;
 • verlof nemen;
 • onbetaald verlof nemen;
 • enz.


Heb je nog andere juridische vragen rond de coronacrisis? Klik dan rechtsonder op onze virtueel assistente Lexie. Zij helpt je verder naar het juiste antwoord.​

 

17 maart 2020.