Nieuwe dienst van bpost: sign for me

Gepubliceerd op 05 augustus 2021

Justitie

Vanaf 1 augustus kan je aan bpost vragen om je aangetekende brieven rechtstreeks in je brievenbus achter te laten, zonder dat je moet tekenen voor ontvangst of de brief moet gaan afhalen op het postkantoor. Gemakkelijk, maar er zijn risico’s aan verbonden. 

Vanaf 1 augustus heeft bpost een nieuwe dienst: sign for me.  
Via die dienst geef je een volmacht aan de postbode om aangetekende brieven in je brievenbus te bezorgen zoals een gewone brief. De postbode moet niet meer aanbellen en je moet niet meer tekenen voor ontvangst van de aangetekende brief. 
De postbode verwittigt je met een sms, mail of via de bpost-app dat er in je brievenbus een aangetekende brief ligt. 
De afzender krijgt het bericht dat de aangetekende brief is afgeleverd. 

‘Sign for me’ is niet verplicht. Om gebruik te maken van de dienst ‘sign for me’ moet je je met je identiteitskaart registreren bij bpost. 

De dienst is gratis en is 3 jaar geldig. Je kan de dienst op elk moment opzeggen
Als je verhuist, dan vervalt de dienst en moet je hem opnieuw op je nieuw adres aanvragen. 
Bij een overlijden eindigt de dienst niet automatisch, maar moet die worden opgezegd door de erfgenamen. 

De dienst ‘sign for me’ kan niet gebruikt worden voor alle aangetekende zendingen. Zo kan je hem bijvoorbeeld niet gebruiken voor: 

- aangetekende brieven met een bericht van ontvangst, zoals gerechtsbrieven
- buitenlandse aangetekende brieven met douanekosten. 

Als je brievenbus vol zit, niet dicht kan of te klein is voor de zending, dan mag de postbode de brief er niet in achterlaten en moet hij bij je aanbellen en je laten tekenen voor ontvangst. 

Opgelet! Als je gebruikt maakt van ‘sign for me’ dan ga je akkoord dat de brief achtergelaten in de brievenbus dezelfde gevolgen heeft als wanneer die persoonlijk wordt afgegeven. Je wordt vermoed de brief ontvangen te hebben. 
Dat kan een probleem zijn als er iets misgaat bij de levering, bijvoorbeeld als de postbode de brief bij de buren in de bus steekt. De afzender gaat ervan uit dat je de brief hebt ontvangen en je kan als geadresseerde heel moeilijk bewijzen dat dat niet zo is. 

Bovendien is bpost niet aansprakelijk voor indirecte schade die je daardoor lijdt, bijvoorbeeld als je een belangrijke afspraak mist, als je sociale uitkering wordt stopgezet en beslissing met de post is verstuurd, enz.

Met klachten over ‘Sign for me’ kan je terecht bij: 

-  de klantendienst van bpost ; 
de ombudsdienst voor de postsector;
het platform ‘Onlinegeschillenbeslechting’ van de Europese Unie.